തെറിവിളി കമന്റുകളും സ്പാം കമന്റുകളും ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടും...

Sunday, November 30, 2008

4.ആദരാഞ്ജലികള്‍

കൂതറ അവലോകനം വക ആദരാഞ്ജലികള്‍

രാജ്യം നേരിട്ട ഏറ്റവും ഭയാനകമായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തില്‍ ഞാന്‍ ദുഃഖിക്കുന്നു..ഇനിയും ഇത്തരം മോശപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ..ഭാരതം ശക്തമാണ്..ശത്രുവിന്‍റെ ഇത്തരം ഭ്രാന്തം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നമ്മെ തളര്‍ത്താനാവില്ല..നമ്മള്‍ തളരുകയുമില്ല..

രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ധീരന്മാരെ...നിങ്ങള്‍ വീരമൃത്യുവാണ് പൂകിയിരിക്കുന്നത്,.നിങ്ങളുടെ ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും ഞങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥര്‍ ആണ്.. അത് പാഴാവില്ല...

ജയ് ഹിന്ദ്‌

2 comments:

കൂതറ അവലോകനം said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍

കൂതറ അവലോകനം വക ആദരാഞ്ജലികള്‍

രാജ്യം നേരിട്ട ഏറ്റവും ഭയാനകമായ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തില്‍ ഞാന്‍ ദുഃഖിക്കുന്നു..ഇനിയും ഇത്തരം മോശപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ..ഭാരതം ശക്തമാണ്..ശത്രുവിന്‍റെ ഇത്തരം ഭ്രാന്തം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നമ്മെ തളര്‍ത്താനാവില്ല..നമ്മള്‍ തളരുകയുമില്ല..

രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ധീരന്മാരെ...നിങ്ങള്‍ വീരമൃത്യുവാണ് പൂകിയിരിക്കുന്നത്,.നിങ്ങളുടെ ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും ഞങ്ങള്‍ ബാധ്യസ്ഥര്‍ ആണ്.. അത് പാഴാവില്ല...

ജയ് ഹിന്ദ്‌

ബഷീര്‍ വെള്ളറക്കാട്‌ / pb said...

ആദരാഞ്ജലികള്‍
ജയ് ഹിന്ദ്‌