തെറിവിളി കമന്റുകളും സ്പാം കമന്റുകളും ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടും...

Saturday, April 4, 2009

78.ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട്


ഇതുണ്ടാക്കിയത് ആരായാലും കൊള്ളാം. കേട്ടാല്‍ രസമുണ്ട്. കാണാനും മോശമില്ല.