തെറിവിളി കമന്റുകളും സ്പാം കമന്റുകളും ഡിലീറ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടും...

Monday, May 18, 2009

99.ആധുനിക കേരളത്തിലെ വൈദ്യന്‍

അടിമ പഴക്കം കൊണ്ട് തന്നെ സം ​ബന്ദിച്ച ചങ്ങല സ്വന്തമാണന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നപോലെയാണു ചണ്ഡാളര്‍ തങ്ങള്‍ഹിന്ദുക്കളാണന്നുപറയുന്നതെന്നുപറഞ്ഞത് സഹോദരന്‍ അയ്യപ്പനാണ്.

"നായിലും നാണം കെട്ട"ബ്രാഹ്മണിസത്തിന്റെ കാലുനക്കുന്ന
വൈശനായ ഗാന്ധിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്തു തന്നെ
തിരുത്താനുള്ളധൈര്യവും കേരളത്തില്‍ മറ്റാര്‍ക്കുമില്ലായിരുന്നു.
ഇന്‍ഡ്യയില്‍ അം ബേദ്കര്‍ക്കുമാത്രമാണ്-വര്‍ണ്ണാശ്രമധര്‍മ്മത്തേയും ,രാമരാജ്യത്തേയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളധൈര്യമുണ്ടായത്.
രാമരാജ്യത്ത് ശൂദ്രനായ ശം ​മ്പുകന്-നീതിയല്ല,പകരം
കൊലകത്തിയാണ്,നാരായണ ഗുരുവിന്-സന്യാസം കൊടുത്തത്
ഇം ഗ്ളീഷുകാരാണന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.
ബുദ്ധമത പാരമ്പര്യമുള്ള അവര്‍ണ്ണ ബഹുജനങ്ങളെ,
കോടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭരണിയില്‍ നിന്നും വിലക്കുന്നതു കാണുക.

ഹിം സ,കള്ളകഥ,കാമദോഷം .
കള്ളവും കള്ളുകുടിയേതുമേ
ധര്‍മ്മവിരുദ്ധമെന്നോതിയൊരു
നല്ലമതമിങ്ങിരുന്നുവല്ലോ
ആമത സന്ദേശവാഹിനികള്‍
ശീലാവതികളാം ഭിക്ഷുണികള്‍
വാണവിശുദ്ധ മഠങ്ങളാണീ
കാവുകളൊക്കേയും പണ്ടു പണ്ടേ
ആ മഹാകന്യാമഠങ്ങളെല്ലാം
കേറിയധര്‍മ്മിളാക്രമിച്ചു.
അന്നവര്‍ ചെയ്ത കഠിനതകള്‍
ഇന്നും നടപ്പു ഭരണീയായി
മദ്യപിച്ചങ്ങവര്‍ ചെന്നുകേറി
ഭിക്ഷുണീമാരെ തെറി പറഞ്ഞു.
സദ്ധര്‍മ്മത്ത്വ വിരോധം കാട്ടാന്‍
വെട്ടിയവര്ഹോ കോഴികളേ
കുത്സിതമായ ഭരണിയുടെ
വാസ്തവമായചരിത്രമിതു..

No comments: